Advocatenkantoor Nass

13 november 2018

Inkomsten bij IOAW

Anders dan in de bijstand kunnen bij de IOAW inkomsten die de betrokkene niet daadwerkelijk ontvangt, maar waarover de betrokkene redelijkerwijs wel kan beschikken (had kunnen beschikken) maar niet daadwerkelijk ontvangt, zoals het geval kan zijn bij werkzaamheden die zonder betaling worden uitgevoerd, niet bij het bepalen van de hoogte van de uitkering worden betrokken. Lees verder>>

Onduidelijk wat sociale dienst concreet verlangt

Als de sociale dienst verlangt dat aanvullende gegevens worden overgelegd en niet duidelijk is welke gegevens worden verlangd, is het niet voldoende contact op te nemen met het college lees; de sociale dienst om te vragen welke stukken ontbreken of wat concreet wordt verlangd. Het is nodig dat ook kan worden aangetoond dat geprobeerd is hierover contact op te nemen met de sociale dienst om duidelijkheid te krijgen over de vraag welke gegevens concreet worden verlangd. Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Let op: de sociale dienst wil niet dat je dit weet. Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Daarnaast kan ik u misschien helpen als u dringend woonruimte nodig hebt en op een wachtlijst van een of meer woningcorporaties staat, maar niet wordt geholpen.

Geen gewone huurzaken.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>