Advocatenkantoor Nass

24 januari 2013

Het zevendagenformulier

Om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen moet men de sociale dienst op de hoogte stellen van alles wat van belang is voor de beoordeling van het recht op bijstand. De aanvrager of bijstandsgerechtigde is verplicht de sociale dienst alle daartoe benodigde inlichtingen te verschaffen. Daartoe behoort ook het adres van de betrokkene, het adres waar betrokkene verblijft. Hoe moet dat als een aanvrager geen vast adres heeft?

In het verleden is het wel voorgekomen dat een sociale dienst glashard in een brochure stelde dat het hebben van een woonadres een voorwaarde was om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen. Dit was niet in overeenstemming met de wet en komt voor zover bekend nu niet meer voor. Toch blijft het een probleem. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin iemand in een kamertje woont en de verhuurder van de kamer wil niet dat hij zich op dat adres laat inschrijven? Niet in die kamer gaan wonen, natuurlijk, maar wat als er niets beters te krijgen is?

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 22 januari 2013 wordt gesproken van een zevendagenformulier. Op dat formulier (dat kennelijk meer dan 7 dagen omvatte) had de aanvrager aangegeven van 17 februari 2011 tot en met 27 februari 2011 in de Haven op Hekelveld te hebben geslapen, op 28 februari 2011 en 2 maart 2003 gebruik te hebben gemaakt van het zogeheten Stoelenproject en op 1 maart 2003 verbleven te hebben bij Blaka Watra. Vervolgens heeft de gemeente een onderzoek ingesteld en de aanvraag afgewezen omdat de aanvrager onvoldoende inlichtingen zou hebben verstrekt. De Centrale Raad van beroep stelde de gemeente in het gelijk met als motivering dat ook van een dakloze kan worden gevergd dat hij controleerbare gegevens verstrekt over zijn verblijfplaats en dat de aanvrager het zevendagenformulier onjuist had ingevuld. Voor zover uit de uitspraak is na te gaan, was de reden daarvan dat hij in de betreffende periode ook wel eens op straat geslapen had omdat hij zich te laat bij het Stoelenproject had gemeld en dat hij dat niet op het formulier had aangegeven. Kennelijk was uit het onderzoek aan het licht gekomen dat hij op een of meer van de dagen waarvan hij op het formulier had aangegeven bij het Stoelenproject te hebben geslapen, daar niet geslapen had. Voor iemand die bijstand bij de sociale dienst aanvraagt en geen vast adres heeft, is het dus van belang zorgvuldig van dag tot dag bij te houden waar hij of zij overnacht heeft.