Advocatenkantoor Nass

20 februari 2020

Stortingen op bankrekening

Als je in de bijstand zit moeten stortingen op een bankrekening altijd gemeld worden.

Verzwegen bankrekening waarop waarop 67 kasstortingen op een verzwegen bankrekenign zijn gedaan tot in totaal een bedrag van € 122.035,-. De gemeente mocht de hele bijstand over 1 juli 2009 tot en met 2 juli 2017, totaal € 162.735,80, terugvorderen, ook over perioden waarin geen stortingen hadden plaatsgevonden. Gelet op de grootte van het totale bedrag en het aantal van 67 kasstortingen op en 122 kasopnamen van de verzwegen bankrekening, bestond geen enkele zekerheid dat de mutaties op die rekening een volledig beeld geven van alle contante bedragen waarover appellant is gaan beschikken en in welke maanden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:183

Zie ook https://nass.website/indebijstand.php#stortingen