Advocatenkantoor Nass

10 februari 2020

Bijstand en aanschaf auto

Aanschaf van een auto kan leiden tot beeindiging en terugvordering van bijstand als de herkomst van het bedrag waarmee de auto is aangeschaft niet voldoende kan worden aangetoond.

Zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:16

Dat alle kasstortingen en bijschrijvingen op een bankrekening gemeld moeten worden en dat, behoudens uitzonderingen, als inkomsten worden aangemerkt en op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht en, indien deze niet zijn gemeld, tot terugvordering kunnen leiden, was al bekend. Zie daarvoor https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3709 en https://nass.website/indebijstand.php#stortingen

Zie ook https://nass.website/indebijstand.php#artinlichtingen