Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Nieuws

 

Links

 

21 september 2007

Proceskosten bij wsnp

Wie in de schuldsanering zit kan gewoon verplichtingen aangaan en dus nieuwe schulden maken. Algemeen wordt aangenomen dat het maken van nieuwe schulden verboden is. Uit artikel 350 lid 3 onder d van de Faillissementswet volgt dat de schuldenaar bovenmatige schulden doet of laat ontstaan als een van de redenen voor een tussentijdse beëindiging en in dat geval krijgt de schuldenaar geen schone lei. Wie in de schuldsanering zit houdt in het algemeen zo weinig over dat er van het betalen van nieuwe schulden weinig terecht zal komen. Het is dus van groot belang het ontstaan van nieuwe schulden tijdens de schuldsanering te voorkomen. Het nemen van een abonnement voor een nieuwe telefoon kan het ontstaan van nieuwe schulden tot gevolg hebben en moet dus met klem worden afgeraden. Soms kan een mobiele telefoon nodig zijn bij het zoeken naar werk. In dat geval is het verstandig hierover alvorens een abonnement te nemen met de bewindvoerder te overleggen.

Als iemand die in de wsnp zit de rekening van een mobiele telefoon niet kan betalen kan de telefoonmaatschappij gerechtelijk invorderen In een geval waarin de kantonrechter te Zaandam uitspraak heeft gedaan op 6 september 2007 constateerde de kantonrechter dat gedaagde ondanks de zeer beperkte middelen toch nog kans had gezien een aanzienlijk deel van de schuld te betalen en dat aangenomen mocht worden dat de schuld door verdere betalingen kon worden afgelost. Hoewel het incassobureau dat de vordering van de telefoonmaatschappij had overgenomen, Transfair, het recht niet ontzegd kon worden voor het restant een executoriale titel te krijgen, heeft de kantonrechter daarom geen proceskostenveroordeling uitgesproken. Mogelijkerwijs zou dit anders geweest zijn als de gedaagde voorafgaand aan de procedure niets of minder had betaald.

Zie hier de uitspraak.